ภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ ในรูปแบบต่างๆ.
จ่ายเงินก่อนเล่น - Prepaid coupon Coupon แบบ Normal Limited (Pre-paid/จ่ายก่อนใช้) :
 1. ลูกค้า A  : ขอซื้อ coupon ใหม่ชนิด "Normal Limited" จากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ.
 2. ลูกค้า A  : เดินไปที่ client  แล้ว log-on เข้าใช้งานได้ทันที
 หมายเหตุ :
 •  ถ้าเงินใน coupon ยังไม่หมด สามารถนำมาใช้ในครั้งต่อไป โดยไม่ต้องติดต่อ  เจ้าหน้าที่ อีก
 •  ถ้าเงินใน coupon ยังไม่หมด แต่ต้องการเติมเงิน สามารถซื้อบัตรเติมเงินไปเติมเอง ที่หน้าจอ หรือ ให้ เจ้าหน้าที่ เติมเงินให้จากเซิฟเวอร์ได้เลย
 •  ถ้าเงินใน coupon หมดไปแล้ว (หมดอายุไปแล้ว) แค่ให้  เจ้าหน้าที่ เติมเงินให้จากเซิฟเวอร์ได้เลย coupon ใบเดิมก็จะถูกนำกลับมาใช้งานได้ต่อได้ตามปกติ ไม่ต้องซื้อใบใหม่
 • ถ้าร้านที่ติดตั้งระบบ EvoSpot Plug-in ด้วย ลูกค้าก็สามารถนำ Coupon ไปใช้กับ Notebook/PDA/มือถือ/iPhone/iPad/Android กับ EvoSpot WiFi HotSpot ได้ทันที.
เล่นก่อนจ่าย - Post-paid coupon Coupon แบบ Unlimited Account (Post-Paid/ใช้ก่อนจ่าย) :
 1. ลูกค้า A : ไปขอรับ coupon แบบ "Unlimited Once" หรือ "Unlimited Freeze" จาก เจ้าหน้าที่ .
 2. ลูกค้า A : เดินไปที่ client  แล้ว เข้าใช้งานได้ทันที
 3. ลูกค้า A : Log-out แล้วกลับไปชำระเงิน ค่าใช้บริการที่ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากร้าน
 4. เจ้าหน้าที่ : รับเงินจากลูกค้า พร้อมสั่งเก็บเงิน (Checkout) เครื่องนั้นๆ
 หมายเหตุ :
 •  Unlimited Once  - จะสามารถใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เหมาะสำหรับ ลูกค้าขาจร
 •  Unlimited Freze - จะสามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้อีก เหมาะ สำหรับ    ลูกค้าขาประจำ หรือ VIP ของร้าน ที่เชื่อถือได้
เล่นก่อนจ่ายไม่ต้องใช้ coupon - Post-paid couponless
Unlimited Online (Post-Paid/ใช้ก่อนจ่าย ไม่จำกัดวงเงิน แบบไม่ต้องใช้ coupon) :
 1. ลูกค้า A  : ติดต่อ เจ้าหน้าที่ เพื่อขอใช้เครื่อง, เจ้าหน้าที่ เลือกเครื่องจาก หน้าจอ Server เพื่อให้ ลูกค้า A เข้าไปใช้.
 2. ลูกค้า A  :  เดินไปที่ client  แล้ว เข้าใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง กรอก User/Password ใดๆ
 3. ลูกค้า A : Log-out แล้วกลับไปชำระเงิน ค่าใช้บริการที่  เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากร้าน
 4. เจ้าหน้าที่ : รับเงินจากลูกค้า พร้อมสั่งเก็บเงิน (Checkout) เครื่องนั้นๆ
เล่นก่อนจ่ายไม่ต้องใช้ coupon - Post-paid couponless
Limited Online (Post-Paid/ใช้ก่อนจ่าย จำกัดวงเงินล่วงหน้า แบบไม่ต้องใช้ coupon) :
 1. ลูกค้า A  : ติดต่อ เจ้าหน้าที่ เพื่อขอใช้เครื่อง, เจ้าหน้าที่ เลือกเครื่องจาก หน้าจอ Server และ กำหนดวงเงิน เพื่อให้ ลูกค้า A เข้าไปใช้.
 2. ลูกค้า A  :  เดินไปที่ client  แล้ว เข้าใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง กรอก User/Password ใดๆ
 3. ลูกค้า A : Log-out แล้วกลับไปชำระเงิน ค่าใช้บริการที่  เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากร้าน
 4. เจ้าหน้าที่ : รับเงินจากลูกค้า พร้อมสั่งเก็บเงิน (Checkout) เครื่องนั้นๆ
Legend :
 • เครื่อง Server ของ mycafecup : เครื่อง เซิฟเวอร์ (Server)
 • : เครื่อง ไคลแอนท์ (Client) หรือ เครื่องของลูกค้าเอง ที่เชื่อมผ่านทาง EvoSpot WiFi (เฉพาะ จ่ายก่อนใช้งาน)
 • : เจ้าหน้าที่ หรือ คนเฝ้าร้าน
 • : ลูกค้า A. ผู้ที่เป็นลูกค้ารายใหม่.
 • : การชำระเงิน.
 • : คูปอง / user code

ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการใช้ระบบ MyCafeCup โดยย่อ
 • ขั้นตอนการทำงานของ ผู้คุมร้าน น้อยลงเป็นอย่างมาก โดยหน้าที่หลักจะเหลือให้ทำเพียงแค่ ให้ "Coupon" และ รอเก็บเงิน
 • ถ้าเป็นแบบ "Normal Limited" ลูกค้าจะสะดวกมากเพราะสามารถเก็บ Coupon มาใช้วันหลังได้หากเวลายังไม่หมดโดยไม่ต้องรอติดต่อผู้คุมร้าน, ดังนั้น ร้านจะได้ประโยชน์มาก เพราะโอกาสที่ลูกค้าคนเก่าจะย้อนกลับมาใช้บริการที่ร้านมีมากขึ้น (เป็นการ เปลี่ยนลูกค้าจากขาจร มาเป็น สมาชิก โดยปริยาย)
 • ถ้าเป็นแบบ "Normal Limited" ทางร้านจะสามารถทำ Promotion ได้มากขึ้น เพราะร้าน เก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าแล้ว, เช่น จำหน่าย Coupon แบบหลายชั่วโมง แต่ราคาถูกลงกว่าราคาปกติ (ได้ประโยชน์ ทั้ง ทางร้าน และ ลูกค้า)
 • ถ้าเป็นแบบ "Post-paid" (ใช้ก่อนจ่าย) ระบบจะต้องให้ ผู้คุมร้านสั่ง Clear อีกครั้งเพื่อเป็นการเตือนว่าเก็บเงินลูกค้าได้แล้วจริงๆ (ถ้ายังไม่ Clear ระบบจะยังไม่ยอมให้ลูกค้าคนอื่นๆเข้าใช้)
 • ผู้คุมร้าน ไม่ต้องกังวลว่า เครื่องใหนใครแอบใช้อยู่บ้าง โดยเฉพาะเครื่องที่อยู่ห่างสายตา เพราะสามารถ Monitor จาก Server ได้
 • ผู้คุมร้าน สามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ เพรามีระบบควบคุมร้าน MyCafeCup คอยช่วยเหลืออยู่
 • เจ้าของร้านสามารถตรวจสอบได้ เพราะ MyCafeCup สร้าง Foot Print ได้ในระดับที่ดีเพียงพอที่จะตรวจสอบ รายรับ หรือสิ่งผิดปกติได้
 • เจ้าของร้าน และ ผู้คุมร้าน ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบใหม่ๆ หากต้องการใช้ EvoSpot เพราะ ระบบ coupon ก็สร้างและจัดการด้วย MyCafeCup Server เดียวกันเลย (เป็นระบบร้านเน็ต หนึ่งเดียวในโลกที่ทำได้ในขณะนี้). อีกทั้งลูกค้าก็ยังได้ประโยชน์ที่จะใช้ PC ในร้าน หรือ นำ laptop มาใช้งานเองโดยใช้ coupon ใบเดียวกันไม่ต้องแยกระบบ.
 • ฯลฯ ประโยชน์อีกมากมายที่คุณยังคงต้องทดสอบเพื่อค้นพบด้วยตนเอง