MyCafeCup Logo

Free Download

Version 2.22 (Build 2299Bฺ6)
  3 พฤษภาคม 2557

สำคัญมาก : เพราะ My Cafe Cup Platinum ชุดนี้ มีระบบ รักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องลูกข่ายที่สูงมาก ดังนั้น ท่านที่ เพิ่งเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก คุณจำเป็นจะต้อง ขอ Emergency Code จากเรา เพื่อสำหรับการปลด lock หน้าจอในกรณีฉุกเฉิน ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดในการใช้งานบางอย่างที่คุณยังไม่คุ้นเคย

 • คุณสามารถ ขอ Emergency Code ได้จากหลายๆทาง โดยกด ที่นี่ (ระบบอัตโนมัติของเราจะส่ง Mail ไปให้คุณในทันที)
 • ถ้าคุณไม่สามารถเปิดอ่าน คู่มือ ข้างล่างนี้ได้ หมายความว่า windows รุ่นเก่า (9x/me) ของคุณไม่เคยได้รับการ update จาก microsoft มานานมากแล้ว, คุณจำเป็นต้อง update windows ของคุณก่อนด้วย "Microsoft Help Update"
คู่มือเพื่อการติดตั้ง และ อัพเกรต แบบละเอียด

ขนาด 0.10 MB

ชุด Install / Upgrade : สำหรับผู้เริ่มใช้ครั้งแรก  และผู้ต้องการ update (Server, Client, คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม และ Plug-in อื่นๆ)

ขนาด 9.39 MB 


ข้อมูลเบื้องต้น ที่ควรทราบ :

MyCafeCup : ถูกออกแบบและทดสอบกับการทำงานภายใต้ ระบบปฏิบัติการและคุณสมบัติสำหรับเครื่อง Computer ดังต่อไปนี้เท่านั้น

เครื่องสำหรับ SERVER
เครื่องสำหรับ CLIENT
 • * Microsoft Windows© 7 / Seven / XP / 2008 / 2003 / Vista / 2000
 • ทำงานได้ทั้ง Windows 32-Bit หรือ 64-Bit
 • 128 MB ที่ว่างใน Hardisk
 • สำหรับ เครื่อง server เราแนะนำอย่างยิ่งให้เป็น Static IP Address ถ้าเป็นไปได้(กดที่นี่เพื่อข้อมูล Static IP Address)
 • * Microsoft Windows© 7 / Seven / XP / 2008 / 2003 / Vista / 2000 / Me / 98SE / 98
 • ทำงานได้ทั้ง Windows 32-Bit หรือ 64-Bit
 • 5 MB ที่ว่างใน Hardisk

หมายเลข ประจำ Version : Software ของ My Cafe' Cup จะมีหมายเลขประจำรุ่นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความเก่าใหม่ดังนี้

 • Build : หมายเลขการพัฒนา มีรูปแบบคือ #### เช่น 2250 คือรุ่นเก่ากว่า 2288 เป็นต้น ( ให้ใช้หมายเลขนี้เป็น หลักในการ เปรียบเทียบ ความเก่าใหม่ )
 • การตรวจสอบรุ่น ที่คุณใช้อยู่สามารถดูได้จาก program ขณะ ทำงานอยู่ ได้ทันทีทั้ง จาก Server (มุม บนซ้าย) และ Client (มุม ล่างขวา)

ข้อตกลงที่คุณต้องรับทราบและยอมรับ ในการ Download และใช้งาน Software ชุดใดๆ ของ MyCafeCup :

 • คุณจะต้องอ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงของการ download และใช้งาน Software ของ MyCafeCup ต่อไปนี้เป็นอย่างดี
 • Software ทั้งหมดนี้ เป็น Shareware ที่มีมูลค่า และไม่ใช่ Free-ware, ดังนั้น เมื่อหลังจากที่คุณใช้จนครบตามข้อกำหนดของ Evaluation Version คุณจำเป็นจะต้องจัด ซื้อโดยตรงจากผู้พัฒนาเท่านั้น ถ้าหากคุณยังต้องการใช้งานต่อไป
 • ห้ามมิให้มีการพยายามดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุง Software ชุดใดๆของ MyCafeCup นอกเหนือไปจากการใช้งานที่ระบุใว้ในคู่มือประกอบการใช้งานเท่านั้น
 • ห้ามจำหน่าย Software ชุดทดสอบ (Evaluation Version) ใดๆ ของ MyCafeCup ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • ห้ามจำหน่าย, แจกจ่าย, จำหน่ายต่อ, หรือเปลี่ยนมือ ชุดลงทะเบียน โดยไม่ได้รับอนุญาติ เป็นลายลักษณ์ อักษรจาก ผู้พัฒนาเท่านั้น
 • การ Download , การทดสอบ และ การใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ใช้เองทั้งสิ้น, ทั้งนี้ผู้พัฒนาจะไม่ขอรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตาม ยกเว้นแต่เพียงการ ให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไข เท่าที่ผู้พัฒนาจะ สามารถ ทำได้เท่านั้น
 • คุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของ Software จะสามารถทำงานดี เมื่อ อุปกรณ์ (hardware/software) ต่างๆในระบบที่ใช้นั้น เหมาะสมตามที่ระบุ และ มีสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
 • MyCafeCup Classic และ Platinum เป็นผลิตภัณฑ์ ต่างชุดกัน, การลงทะเบียน จะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งหมายความถึงคุณจะไม่สามารถที่จะใช้งานผิดไปจากชุดที่คุณ ลงทะเบียน

ข้อจำกัดของ Software ชุดสำหรับทดสอบ (Evaluation Version)  มีดังนี้

 • รองรับการทำงานได้สูงสุด 5 เครื่องพร้อมกัน
 • สามารถทดลองสร้าง user ได้สูงสุด 1,000 users (หลังจากครบ 1,000 แล้ว user ที่ยีงมีเงินคงเหลือก็ยังคง ใช้งานต่อได้จนหมดอายุ ไปเอง)
 • Policies Setting ไม่สามารถใช้ได้ (รวมไปถึง Emergency Code ด้วย)
 • User ชนิด Unlimited freeze ไม่สามารถใช้ได้

ข้อแนะนำสำคัญในการ Install (สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้ง)

 • อ่านคู่มือสำหรับการติดตั้งโปรแกรม แบบละเอียด ได้ ที่นี่
 • ถ้าเป็นการ ทดสอบการใช้งาน แนะนำว่าควรจะใช้เครื่องที่ ไม่มีข้อมูลสำคัญๆของคุณอยู่
 • ติดตั้ง MyCafeCup Server ก่อนเสมอ (Run Program ชุดติดตั้งที่คุณ download มา, และทำตามขั้นตอนของ program ติดตั้ง โดยอย่าลืมเลือก ติดตั้ง "Server")
 • คู่มือการใช้งานและเอกสารต่างๆจะถูกติดตั้งลงไปพร้อมกับ MyCafeCup Server โดยอัตโนมัติ.
 • เมื่อคุณติดตั้ง MyCafeCup Server แล้ว คุ่มือการใช้งานจะถูกติดตั้งลงไปพร้อมกันกับ Server ด้วย. โดยจะเป็น icon ที่ <Windows Start Menu>/<Programs>/<mycafecup>/<mycafecup help central>
 • คุณสามารถตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง Server ได้จาก มุมบนขวาของ MyCafeCup Server เพื่อใช้ในการระบุที่ MyCafeCup Client ทุกๆเครื่อง
 • ติดตั้ง MyCafeCup Client (Run Program ชุดติดตั้งที่คุณ download มา, และทำตามขั้นตอนของ program ติดตั้ง โดยอย่าลืมเลือก ติดตั้ง "Client")
 • Start MyCafeCup Client เพื่อกรอก IP Address ของ MyCafeCup Server ที่ได้จากข้างบน

ข้อแนะนำในการ Upgrade (สำหรับ เครื่องที่ ติดตั้ง version เก่า อยู่แล้ว)

 • ทำการ Update เครื่อง Server ก่อน
  1. ทำการ backup database จาก menu "System > Backup & Restore (สำรองข้อมูล)"
  2. ปิด โปรแกรม MyCafeCup Server
  3. ติดตั้ง program ทับ โดย เลือก ลงทั้ง "Server + Client" (โดยไม่ต้อง un-install ของเดิมออก).
  4. เปิด program server แล้วตรวจสอบว่า เป็น build ล่าสุดแล้ว.
 • การ Update เครื่อง Client (สามารถ สั่ง update จาก server ได้ โดยไม่ต้อง ไปทำที่หน้า เครื่อง client ทีละเครื่อง)
  1. ที่ จอ server หน้า online, คลิ๊กขวา ที่เครื่องที่ว่างอยู่ แล้วเลือก "Information" (menu สุดท้าย)
  2. กดปุ่ม "Update Clients", ระบบจะส่ง file ไป update ที่ client โดยอัตโนมัติ
  3. รอประมาณ 10 วินาที Client จะเปลี่ยนตัวเองเป็น Version ล่าสุด และพร้อมใช้งานได้
  4. ทำการ update ให้ครบทุกๆเครื่องในระบบ
  5. หาก Client มี ระบบ ประเภท Recovery/Undo/SteadyState จะต้องปลด ออกก่อน ไม่เช่นนั้น ระบบ พวกนั้น จะทำการ recovery กลับเป้น version เก่า
 • คุณสามารถ หาอ่าน การ upgrade แบบละเอียดได้จาก คู่มือ การติดตั้ง ในหัวข้อ upgrade ได้ที่นี่ค่ะ

ข้อแนะนำสำคัญในการ Un-install

 • การ un-install Client : เนื่องจาก MyCafeCup Client ได้มีระบบป้องกันที่สูงมากๆจากการแอบใช้เครื่อง จากผู้ที่ไม่มี User/Password ที่ถูกต้อง ดังนั้น มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ อย่างสมบูรณ์แบบ โดยอย่าพยายามลบ Files หรือ Folder ต่างๆของ MyCafeCup Client ด้วยตัวคุณเองโดยเด็ดขาด เพราะ Client จะ lock ตัวเองแน่นหนามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหากมีการพยายาม บุกรุกหรือ ปลด lock แบบ ไม่ถูกวิธี, ดังนั้น กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้ เท่านั้น :
  1. ใช้ Emergency Code logon แล้วเลือก <Remove from suto start up and exit> ก่อน
  2. คุณสามารถ un-install จากที่ <Control Panel>/<Add / Remove Program> ได้ตามปกติ
 • การ un-install Server สามารถทำได้จาก <Control Panel>/<Add / Remove Program> ตามปกติ

หมายเหตุของการ Download

 • เนื่องจากมีผู้สนใจ download จำนวนมากทำการ download ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ทั่วโลก เราจึงต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ที่หาก web site 4 แห่ง ที่เราเตรียมให้สำหรับการ download อาจจะช้าไปบ้างในบางจังหวะ

Software แนะนำ

 • Avast.com : สุดยอด Freeware ระบบป้องกัน Virus ที่ทำงานได้ราบรื่น ไม่รบกวนการทำงานของ windows และ software ต่างๆ, ไม่ตรวจจับผิดพลาด, ฉลาดพอที่จะตัดสินใจกระทำกับ Virus ที่ไม่รู้จักมาก่อน, ไม่ตรวจจับมั่ว, update Virus database สม่ำเสมอ. ถ้าคุณยังไม่มี Antivirus หรือ ผิดหวังกับตัวที่มีอยู่ Avast! จะไม่ทำให้ผิดหวัง
 • อ่านที่นี่ หากคุณใช้ NOD32 อยู่ : เพื่อการทำงานร่วมกับ NOD32 ได้อย่างราบรื่น กรุณาตั้งค่าใน NOD32 ตามเอกสารนี้
 • คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ : ระบบจะติดตั้งคู่มือฉบับนี้ไปให้พร้อมๆกับที่คุณติดตั้ง MyCafeCup Server โดยอัตโนมัติ อยู่แล้ว.
 • * Microsoft Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/2003/2008 และ 7 เป็นเครื่องหมายการค้าสากลของ Microsoft Corporation.
 • *** Avast! เป็นเครื่องหมายการค้าสากลของ Alwil Software.
 
โปรแกรมคิดเงินตัวไหนดี โปรแกรมร้านเน็ตตัวไหนดี โปรแกรมร้านเน็ตอันไหนดี แนะนำโปรแกรมร้านเน็ตตัวใหม่ เปิดร้านเน็ต โปรแกรมคุมร้านเน็ต,โปรแกรมร้านอินเตอร์เน็ต โปรแกรมร้านเน็ตของคุณใช้ดีแค่ไหน โปรแกรมร้านเน็ต,ทดลอง ฟรี โปรแกรมบริหารร้านเน็ตตัวไหนใช้ดีที่สุด โปรแกรมบริหารร้านเน็ต ตัวไหนคิดว่าเวิร์ค โปรแกรมคุมร้านเน็ต โปรแกรมคิดเงิน ขอโปรแกรมตั้งเวลาร้านเน็ต คูปอง โปรแกรมร้านเน็ตที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์แฝง โปรแกรมคุมร้านเน็ต เกม คูปอง รีโมท โปรแกรมร้านเน็ต windows 7 windows 8 ซอฟท์แวร์คุมร้านเน็ต เกม ถ้าคุณต้องการเปิดร้าน วิธีการเปิดร้าน จัดการร้าน ทำธุรกิจ อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ร้าน อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ร้านเน็ต ร้านเน็ท ร้านเกมส์ ร้านเกม คาเฟ่ ไซเบอร์คาเฟ่ เน็ตคาเฟ่ โปรแกรมร้านเน็ต โปรแกรมร้านเกมส์ โปรแกรมดูแลร้าน โปรแกรม คิดตังค์ โปรแกรมจับเวลา โปรแกรมปิดเครื่อง โปรแกรม ล๊อคเครื่องลูก โปรแกรม จำกัดเวลา โปรแกรมสมาชิก โปรแกรมบริหารร้าน โปรแกรมดูร้าน โปรแกรมค ุมร้าน โปรแกรมคาเฟ่ โปรแกรมคิดเงิน โปรแกรมสั่งปิดเครื่อง โปรแกรมสั่งเปิดเครื่อง โปรแกรมดูรายละเอียดเครื่องลูกข่าย โปรแกรมรีโมทหน้าจอ โปรแกรมดูหน้าจอ โปรแกรม ดูว่าใครทำอะไรอยู่ โปรแกรมสปาย โปรแกรมคิดคำนวณเงิน จับภาพหน้าจอ โปรแกรมเครือข่าย โปรแกรมดูร้าน โปรแกรมจัดการร้าน โปรแกรมคาเฟ่ โปรแกรมคุมร้านเกมส์ โปรแกรมคุมร้านอินเทอร์เน็ต โปรแกรมคุมร้านอินเทอร์เนท โปรแกรมร้านเนท โปรแกรมร้านเน็ท โปรแกรมร้านเน็ต โปรแกรมไซเบอร์ โปรแกรมไซเบอร์คาเฟ่ โปรแกรมร้านเน็ตดีๆ โปรแกรมสั่งรีบู๊ต โปรแกรมสั่งรีสต๊าส โปรแกรมปิดหน้าจอ โปรแกรมพักหน้าจอ โปรแกรมประหยัดไฟ โปรแกรมประหยัดพลังงาน โปรแกรมกำจัดการใช้งาน โปรแกรมเพื่อดูแลระบบ โปรแกรมจัดร้าน โปรแกรมเปิดปิดเครื่องลูก โปรแกรมเปิดปิด โปรแกรมเร็ว โปรแกรมทำงานดีๆ มีคู่มือการใช้งานละเอียด Fxicdi,86,ihko Fxicdi,ihkogoH9 เนนเสำใแนท ทัแฟดำแีย ัฟเนนใแนท ยฟืะรยใแนท ะ้ฟร/้ฟืกใแนท หฟืนนาใแนท ะไระะำพใแนท ดฟแำินนาใแนท ดฟแำินนา ้รถ ไไไใดฟแำินนาใแนท ะไระะำพใแนท ไไไใะไระะำพแนท ะไระำพ ้รถ ยสีหใเนนเสำใแนท เนนเสำใแนทฝยสีห ยกฟทนิรผ รย้นืำภ รย้นืำ ถ ฟยยสำใแนท ไไไใฟยยสำใแนท หฟทหีืเใแนท ร้านเนท ร้านเน็ท โปรแกรมสำหรับร้านอินเตอร์เน็ต ลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์ ซอฟแวร์ ลิขสิทธิ software thai program โปรแกรมบริหารร้านอินเตอร์เนต ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ซอฟต์แวร์ คอม คอมพ์ สแกนไวรัส สแกน ไวรัส crack แครก เกมใหม่ เกมส์ใหม่ ไทย ซอฟท์แวร์ไทย windows วินโดว์ ใหม่ เป็น ซอฟแวร์ไทย ซอฟท์แวร์ของไทย ซอฟแวร์ของไทย ซอฟท์แวร์คนไทย ซอฟแวร์คนไทย ระบบสมาชิก ระบบรายงาน แสดง รายงาน ระบบบัญชี รายรับ บัญชี คล้าย โปรแกรมบัญชี โปรแกรมไทย เน็ตคาเฟ่ โปรแกรมร้านเน็ตคาเฟ่ คาเฟ่ ร้านเน็ตคาเฟ่ internet cafe ร้าน อินเตอร์เนต อินเตอร์เน็ต เกมเปิดใหม่ เกมส์เปิดใหม่ ใหม่ ออกใหม่ ซอฟท์แวร์ของคนไทย เกมส์ร้านเน็ต เล่น เกมร้านเน็ต เกมส์สำหรับร้านเน็ต ซอฟต์แวร์ไทย ซอฟต์แวร์ของไทย เกมสำหรับร้านเน็ต เกมส์สำหรับร้านเนต เกมสำหรับร้านเนต อัพเกรด จอ LCD จอLCD จอแอลซีดี แอลซีดี โปรแกรมเก็บเงิน พีซี PC ram hd hdd mb mainbord mainboard vga card agp CPU e-sata hdmi hdpc hd sdhc แรม ฮาร์ดดิส ฮาดดิส เมนบอร์ด WEB CAM เวบแคม เว็บแคม ปรินต์เตอร์ ปรินเตอร์ Printer FLASH DRIVE แฟลชไดร์ฟ สเป็ค สเป็ก spec Fan CPU ค่าย AMD Intel เอเอ็มดี อินเทล - โปรแกรม เน็ต เนต program net อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สาย lan แลน ps2 play station 2 เพลย์2 เพล2 เพลย์สเตชั่น2 เพลย์สเตชั่น เพล เพลย์ 3 ทู จอย เพลง - ฟังเพลง music ตู้หยอดเหรียญเกม เครื่องหยอดเหรียญเกม แทน พัดลมซีพียู พัดลม เมนบอด การ์ดจอ กาดจอ ซีพียู มอนิเตอร์ monitor MP4 Player เครื่องเล่น mp3 Modem โมเด็ม UPS เครื่องสำรองไฟ ไม่ได้ ขาย ตู้หยอดเหรียญ หรือ เครื่องหยอดเหรียญ ตู้หยอดเหรียญเกมส์ เครื่องหยอดเหรียญเกมส์ แผ่น เร้าเตอร์ adsl hi speed ขอเน็ต ขอเนต ไฮ สปีด ปลั๊กคอม สายแลน ตั้งเวลา แอร์ร้านเน็ต แอร์ แอร์สำหรับร้านเน็ต แอร์สำหรับร้านเกม แอร์ร้านเกม แอร์ร้านคอม แอร์ร้านเกมส์ แรน แรค มิว ออดิชั่น แดนซ์ ออดิชั่นแดนซ์ โยวกัง โยกัง จีอี khan LastChaos Last Chaos Seal Online ซีล ปังย่า DarkStrory ซื้อ เครื่อง เถื่อน ตู้ หยอดเหรียญ กล่องหยอดเหรียญ โต๊ะคอม - เก้าอี้โซฟา เก้าอี้เบาะ เก้าอี้ เบาะ เก้าอี้นวม นวม mouse - keyboard เมาส์ คีย์บอร์ด คีย์บอด ลำโพง Hub ฮับ router - การเปิดร้านเน็ต การเปิดร้านเนต msn loader Ran สามก๊ก 4Story - Arcana Audition Beast Master online BnB Catchy Dark Eden GunBound icooya JY Online Keroking Khan Laghaim Last Chaos Lineage II MapleStory MU Online N-age Never Ending Saga Online O2Jam Pangya Paperman Pirate King ro แร็ก แร็ค R O Rag Ragnarok Online 2 Rakkasan RAN Online RYL Seal Showlnw Online SOS SpecialForce sf Super Dance TS Online Twelve Sky Voyage Century Online Wonder King World of Warcraft Yogurting Yulgang tok Project ONE ECO Fairly Land - 3 Kingdoms Trickster sdo RYL Tales Weaver Final Fantasy เกมแต่งตัว เกมส์ทำอาหาร ฟังเพลงออนไลน์ camfrog ค้นหา พระเครื่อง จตุคามรามเทพ จตุคาม ดวง ดูดวง ทำนายฝัน มือถือ Online Super Rich Tai Online Tales Runner Thebang ToksClub Dark Story Darkness And Light Dokapon The World Online Dream Of Mirror Online Emil Chronicle Online Fanta Tennis Fly for fun Get Amped Get Amp GetAmp ge Granado Espada GuildWar โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ ไป หาเพื่อน เพื่อ แชท รถมือสอง ซ่อนไดรฟ์ ทำให้ ป้องกันดาวน์โหลด เสีย แร็คเถื่อน แรคเถื่อน มิวเถื่อน แรนเถื่อน แร็กเถื่อน โยวกังเถื่อน แต่เป็นการ ป้องกันการดาวน์โหลด ด้วยการ ซ่อน ไดรฟ์ เท่านั้น ลิเนจเถื่อน ลิเนจ แร็คนาร๊อก สมาชิก ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านอินเตอร์เนต ฟุตบอล ยิ้มเข้าไว้ ราคามือถือ มือถือ มือสอง โปรโมชั่นมือถือ งาน เกมส์แต่งตัว ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ ทดลอง ฟรี try free รวมเกมออนไลน์ รวมเกมส์ รวมเกม เกมรวม เกมส์รวม รวม เวลา อินเตอร์เนตคาเฟ่ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ computer ดาวน์โหลด ดาวโหลด Download /ิิระ ซุปเปอร์แดนซ์ แร็คนาร็อค สมาชิก ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ ซุปเปอร์แดนซ์ แร็คนาร็อค รวมเกมส์ออนไลน์ โปรแกรมคุมร้านอินเตอร์เนต โปรแกรมสำหรับร้านเนต จะเปิดร้านเกม เกมออนไลน์ จะเปิดร้านเน็ต จะเปิดร้านเกมส์ จะเปิดร้านเนต โปรแกรมคิดเงินร้านเนต โปรแกรมบริหารร้านเกมส์ - ร้านเกม games โปรแกรมคุมร้านเนต game net ร้านคอม โปรแกรมคุมร้านอินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับร้านเน็ต เกมออนไลน์ออกใหม่ - เปิดร้านเกมส์ โปรแกรมคุมร้านเกมส์ โปรแกรมดูแลร้านเนต โปรแกรมนับเวลา โปรแกรมร้านอินเตอร์เน็ต รองรับ harddisk แบบ ATA เอทีเอ ไอดีอี IDE SATA ซาต้า SerialATA Serial ATA กูเกิ้ล เนนเสำ ihkogoH9 ihkogd, Fxicdi, 86,ihko vbogmviNgoH98kgaj 8kgaj ihkogd, ihkogd,lN ihkodkca ;kpakp Fi'ci, svryd ihkodkcalf ihkovkski vbog9viNgoH9 8kgaj w:g[viN8kgaj g8injv'rb,rN oy[g;]k 0y[g;]k 8bfg'bo wvFao รย้นืำ รนห รฯฆ ฟยยหะนพำ ฟยยสำ ฟืกพรนก ,nv5nv cva FxiihkogoH9 FxiihkogoHf Fxiihkogd, 2bbit